Mention773570

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kadangi mūsų vidiniai potyriai susidaro iš jutiminių įspūdžių kombinacijų ir reprodukcijos, sielos koncepcija be kūno man atrodo tuščia vieta ir beprasme. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention773570 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation733423 qkg:hasMention
Subject Property