Mention777529

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Egyetértek az ellenség szeretetéről szóló megjegyzésével, ameddig az a tettekre vonatkozik. De számomra a megismerhetőség alapja a bizalom a korlátlan ok-okozati viszonyban. 'Nem utálhatom azért, mert azt kell tennie, amit tesz.' (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context383071
Property Object

Triples where Mention777529 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation737161 qkg:hasMention
Subject Property