Mention833469

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Näkemisen ja ymmärtämisen ilo on luonnon kaunein lahja. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention833469 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation789903 qkg:hasMention
Subject Property