Mention834932

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Az arányok mércéje, ami a rosszat nehézzé, a jót pedig könnyűvé teszi. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context411977
qkg:hasContext qkg:Context411976
Property Object

Triples where Mention834932 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation791342 qkg:hasMention
Subject Property