Mention891810

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez. Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen, szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell, hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context439832
Property Object

Triples where Mention891810 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation844952 qkg:hasMention
Subject Property