Mention946797

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Sveikinimai žmogui, kuris gyvenimą pragyveno padėdamas kitiems, nežinodamas baimės jausmo, o agresyvumas ir apmaudas jam buvo svetimi jausmai. Šias savybes turi visi didūs dvasiniai lyderiai. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie gyvenimą (lt)
Property Object

Triples where Mention946797 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation896758 qkg:hasMention
Subject Property