Mention956440

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Proto būsena, kuri leidžia žmogui atlikti tokio pobūdžio darbą, yra panaši į religinio maldininko arba įsimylėjėlio. Kasdieninės pastangos atsiranda be sąmoningo ketinimo ar programos, o tiesiai iš širdies. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention956440 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation905890 qkg:hasMention
Subject Property