Mention279108

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Cytaty błędnie przypisywane Einsteinowi (pl)
qkg:hasContext qkg:Context137353
Property Object

Triples where Mention279108 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation263153 qkg:hasMention
Subject Property